Rodzaje czujników instalacji alarmowej: przegląd podstawowych rozwiązań

Data wpisu: 17.04.2020

Z pewnością wiesz, że jednym z najważniejszych elementów instalacji alarmowej, czy to domowej, czy biurowej/firmowej, są czujniki. Ich zadaniem jest wykrywanie np. ruchu w strefie chronionej, co natychmiast wzbudza system i powoduje zadziałanie alarmu. Obecnie mamy do dyspozycji co najmniej kilka rodzajów czujników instalacji alarmowej, dzięki czemu można je bez problemu dopasować do specyfiki konkretnego obiektu, oczekiwań i potrzeb inwestora, a nawet stosować je łącznie. Zapraszamy na krótki przegląd podstawowych i najpopularniejszych rozwiązań.

Pasywne czujniki podczerwieni

Są zdecydowanie najpopularniejsze i stosuje się je w większości instalacji alarmowych działających wewnątrz budynków. Zadaniem tych czujników jest wykrywanie zmian promieniowania cieplnego spowodowanych strumieniem chłodnego lub ciepłego powietrza. Co ciekawe, wzbudzenie centrali alarmowej może wywołać nawet… grzejnik i emitowane przez niego ciepło, dlatego pasywnych czujników podczerwieni (PIR) nie należy montować w pobliżu kaloryferów, kratek wentylacyjnych czy klimatyzatorów.

Miejscem montażu czujników PIR zwykle są naroża pomieszczenia (stosujemy wówczas czujki o wachlarzowym obszarze detekcji), ale spotyka się również urządzenia kurtynowe montowane nad oknami/drzwiami.

Czujniki magnetyczne

Proste w budowie i całkiem skuteczne w działaniu czujniki magnetyczne składają się z magnesu oraz kontaktron – czyli rurki z dwoma stykami. W ten sposób powstaje obwód elektromagnetyczny, które przerwanie wzbudza centralę alarmową. Takie czujniki stosuje praktycznie tylko w otworach okiennych i drzwiowych – mogą być stosowane wewnątrz stolarki (czujniki czołowe) oraz na powierzchniach drzwi i okien (czujniki boczne).

Czujniki mikrofalowe

To zaawansowany rodzaj czujników stosowanych w instalacji alarmowej. Czujki składają się z dwóch elementów: nadajnika oraz odbiornika. Pierwszy z nich emituje fale elektromagnetyczne, które po odbiciu się np. od ścian czy podłogi wracają do odbiornika. Jeśli fale mają zaprogramowaną częstotliwość, alarm nie zostanie wzbudzony. Wystarczy jednak drobne odchylenie, aby system uznał to za wtargnięcie. Jest to bardzo skuteczny sposób detekcji nieuprawnionego ruchu, ale system wymaga niezwykle precyzyjnego montażu i konfiguracji, dlatego należy to powierzyć fachowcom.

Czujniki dualne

Nazywane również zespolonymi, składają się z – jak nietrudno się domyślić – dwóch detektorów działających na zupełnie innej zasadzie. Zwykle łączy się ze sobą czujniki PIR oraz mikrofalowe. System alarmowy oparty na czujnikach dualnych charakteryzuje się mniejszą liczbą fałszywych alarmów, ponieważ do wzbudzenia centrali potrzebne jest zadziałanie obu detektorów.

Autor wpisu: Soluma IT, Łukasz Żółtowski

Wszystkie działy